Page 6 of 188 FirstFirst ... 456781656106 ... LastLast
Results 91 to 108 of 3375

Thread: The Best NTM Contestant of 2011 - Grande Finale

 1. #91
  RTVG Belle Blue Belle's Avatar
  Join Date
  Aug 2014
  Gender
  Female
  Location
  Dalian, Liaoning
  Posts
  8,510

  Achievements

  Bi Thị Hong Oanh - 6
  Bi Thị Thu Thy - 7
  Hồ Mỹ Phương - 7
  Khiếu Thị Huyền Trang - 3
  Lại Thị Thanh Hương - 6
  Nguyễn Diệp Anh - 6
  Nguyễn Ging Hương - 6
  Nguyễn Thanh Hằng - 6
  Nguyễn Thu Thủy - 6
  Phạm Thị Hương - 6
  Trần Thị Thu Hiền - 4
  Đm Thu Trang - 6
  Đỗ Thị Thanh Hoa - 6

  Results
  14. Trần L Hoi Thương
  15. Nguyễn Thị Tuyết Lan

 2. #92
  Next Level Fierce LAVIVELOVER's Avatar
  Join Date
  Jun 2017
  Gender
  Male
  Location
  Buffalo Hood 716
  Posts
  11,701

  Achievements

  Bi Thị Hong Oanh - 6
  Bi Thị Thu Thy - 6
  Hồ Mỹ Phương - 7
  Khiếu Thị Huyền Trang - 3
  Lại Thị Thanh Hương - 6
  Nguyễn Diệp Anh - 6
  Nguyễn Ging Hương - 6
  Nguyễn Thanh Hằng - 6
  Nguyễn Thu Thủy - 6
  Phạm Thị Hương - 6
  Trần Thị Thu Hiền - 4
  Đm Thu Trang - 6
  Đỗ Thị Thanh Hoa - 6

  Results
  14. Trần L Hoi Thương
  15. Nguyễn Thị Tuyết Lan

 3. #93
  RTVG Idol Matt_U's Avatar
  Join Date
  Aug 2015
  Gender
  Male
  Location
  Poland
  Posts
  1,812
  Bi Thị Hong Oanh - 6
  Bi Thị Thu Thy - 6
  Hồ Mỹ Phương - 7
  Khiếu Thị Huyền Trang - 2
  Lại Thị Thanh Hương - 6
  Nguyễn Diệp Anh - 6
  Nguyễn Ging Hương - 6
  Nguyễn Thanh Hằng - 6
  Nguyễn Thu Thủy - 6
  Phạm Thị Hương - 6
  Trần Thị Thu Hiền - 4
  Đm Thu Trang - 6
  Đỗ Thị Thanh Hoa - 6

  Results
  14. Trần L Hoi Thương
  15. Nguyễn Thị Tuyết Lan

 4. #94
  Next Level Fierce LAVIVELOVER's Avatar
  Join Date
  Jun 2017
  Gender
  Male
  Location
  Buffalo Hood 716
  Posts
  11,701

  Achievements

  Bi Thị Hong Oanh - 6
  Bi Thị Thu Thy - 6
  Hồ Mỹ Phương - 6
  Khiếu Thị Huyền Trang - 2
  Lại Thị Thanh Hương - 6
  Nguyễn Diệp Anh - 6
  Nguyễn Ging Hương - 6
  Nguyễn Thanh Hằng - 6
  Nguyễn Thu Thủy - 6
  Phạm Thị Hương - 6
  Trần Thị Thu Hiền - 4
  Đm Thu Trang - 6
  Đỗ Thị Thanh Hoa - 6

  Results
  14. Trần L Hoi Thương
  15. Nguyễn Thị Tuyết Lan

 5. #95
  RTVG Idol luksas2545's Avatar
  Join Date
  Mar 2013
  Gender
  Male
  Location
  Lithuania
  Posts
  1,221
  Bi Thị Hong Oanh - 6
  Bi Thị Thu Thy - 6
  Hồ Mỹ Phương - 6
  Khiếu Thị Huyền Trang - 2
  Lại Thị Thanh Hương - 5
  Nguyễn Diệp Anh - 6
  Nguyễn Ging Hương - 6
  Nguyễn Thanh Hằng - 6
  Nguyễn Thu Thủy - 6
  Phạm Thị Hương - 6
  Trần Thị Thu Hiền - 4
  Đm Thu Trang - 6
  Đỗ Thị Thanh Hoa - 6

  Results
  14. Trần L Hoi Thương
  15. Nguyễn Thị Tuyết Lan


  GOOD OLD DAYS  Longest running fan ntm

 6. #96
  Next Level Fierce LAVIVELOVER's Avatar
  Join Date
  Jun 2017
  Gender
  Male
  Location
  Buffalo Hood 716
  Posts
  11,701

  Achievements

  Bi Thị Hong Oanh - 6
  Bi Thị Thu Thy - 6
  Hồ Mỹ Phương - 6
  Khiếu Thị Huyền Trang - 1
  Lại Thị Thanh Hương - 5
  Nguyễn Diệp Anh - 6
  Nguyễn Ging Hương - 6
  Nguyễn Thanh Hằng - 6
  Nguyễn Thu Thủy - 6
  Phạm Thị Hương - 6
  Trần Thị Thu Hiền - 4
  Đm Thu Trang - 6
  Đỗ Thị Thanh Hoa - 6

  Results
  14. Trần L Hoi Thương
  15. Nguyễn Thị Tuyết Lan

 7. #97
  RTVG Idol luksas2545's Avatar
  Join Date
  Mar 2013
  Gender
  Male
  Location
  Lithuania
  Posts
  1,221
  Bi Thị Hong Oanh - 6
  Bi Thị Thu Thy - 6
  Hồ Mỹ Phương - 6
  Khiếu Thị Huyền Trang - 1
  Lại Thị Thanh Hương - 4
  Nguyễn Diệp Anh - 6
  Nguyễn Ging Hương - 6
  Nguyễn Thanh Hằng - 6
  Nguyễn Thu Thủy - 6
  Phạm Thị Hương - 6
  Trần Thị Thu Hiền - 4
  Đm Thu Trang - 6
  Đỗ Thị Thanh Hoa - 6

  Results
  14. Trần L Hoi Thương
  15. Nguyễn Thị Tuyết Lan


  GOOD OLD DAYS  Longest running fan ntm

 8. #98
  Next Level Fierce LAVIVELOVER's Avatar
  Join Date
  Jun 2017
  Gender
  Male
  Location
  Buffalo Hood 716
  Posts
  11,701

  Achievements

  Bi Thị Hong Oanh - 6
  Bi Thị Thu Thy - 6
  Hồ Mỹ Phương - 6
  Lại Thị Thanh Hương - 4
  Nguyễn Diệp Anh - 6
  Nguyễn Ging Hương - 6
  Nguyễn Thanh Hằng - 6
  Nguyễn Thu Thủy - 6
  Phạm Thị Hương - 6
  Trần Thị Thu Hiền - 4
  Đm Thu Trang - 6
  Đỗ Thị Thanh Hoa - 6

  Results
  13. Khiếu Thị Huyền Trang
  14. Trần L Hoi Thương
  15. Nguyễn Thị Tuyết Lan

 9. #99
  RTVG Idol kojihiro14's Avatar
  Join Date
  Mar 2010
  Gender
  Male
  Location
  New York
  Posts
  2,312
  Bi Thị Hong Oanh - 6
  Bi Thị Thu Thy - 5
  Hồ Mỹ Phương - 6
  Lại Thị Thanh Hương - 4
  Nguyễn Diệp Anh - 6
  Nguyễn Ging Hương - 6
  Nguyễn Thanh Hằng - 6
  Nguyễn Thu Thủy - 6
  Phạm Thị Hương - 6
  Trần Thị Thu Hiền - 4
  Đm Thu Trang - 6
  Đỗ Thị Thanh Hoa - 6

  Results
  13. Khiếu Thị Huyền Trang
  14. Trần L Hoi Thương
  15. Nguyễn Thị Tuyết Lan 10. #100
  Next Level Fierce LAVIVELOVER's Avatar
  Join Date
  Jun 2017
  Gender
  Male
  Location
  Buffalo Hood 716
  Posts
  11,701

  Achievements

  Bi Thị Hong Oanh - 6
  Bi Thị Thu Thy - 5
  Hồ Mỹ Phương - 6
  Lại Thị Thanh Hương - 4
  Nguyễn Diệp Anh - 6
  Nguyễn Ging Hương - 6
  Nguyễn Thanh Hằng - 5
  Nguyễn Thu Thủy - 6
  Phạm Thị Hương - 6
  Trần Thị Thu Hiền - 4
  Đm Thu Trang - 6
  Đỗ Thị Thanh Hoa - 6

  Results
  13. Khiếu Thị Huyền Trang
  14. Trần L Hoi Thương
  15. Nguyễn Thị Tuyết Lan

 11. #101
  RTVG Idol ULTIMODEL789's Avatar
  Join Date
  Jul 2013
  Gender
  Male
  Location
  Idk Her
  Posts
  5,954

  Achievements

  Bi Thị Hong Oanh - 5
  Bi Thị Thu Thy - 5
  Hồ Mỹ Phương - 6
  Lại Thị Thanh Hương - 4
  Nguyễn Diệp Anh - 6
  Nguyễn Ging Hương - 6
  Nguyễn Thanh Hằng - 5
  Nguyễn Thu Thủy - 6
  Phạm Thị Hương - 6
  Trần Thị Thu Hiền - 4
  Đm Thu Trang - 6
  Đỗ Thị Thanh Hoa - 6

  Results
  13. Khiếu Thị Huyền Trang
  14. Trần L Hoi Thương
  15. Nguyễn Thị Tuyết Lan

  AS4: Jasmine/Gia/Monique/Monet

 12. #102
  Next Level Fierce LAVIVELOVER's Avatar
  Join Date
  Jun 2017
  Gender
  Male
  Location
  Buffalo Hood 716
  Posts
  11,701

  Achievements

  Bi Thị Hong Oanh - 5
  Bi Thị Thu Thy - 5
  Hồ Mỹ Phương - 6
  Lại Thị Thanh Hương - 4
  Nguyễn Diệp Anh - 6
  Nguyễn Ging Hương - 6
  Nguyễn Thanh Hằng - 5
  Nguyễn Thu Thủy - 5
  Phạm Thị Hương - 6
  Trần Thị Thu Hiền - 4
  Đm Thu Trang - 6
  Đỗ Thị Thanh Hoa - 6

  Results
  13. Khiếu Thị Huyền Trang
  14. Trần L Hoi Thương
  15. Nguyễn Thị Tuyết Lan

 13. #103
  RTVG Idol luksas2545's Avatar
  Join Date
  Mar 2013
  Gender
  Male
  Location
  Lithuania
  Posts
  1,221
  Bi Thị Hong Oanh - 5
  Bi Thị Thu Thy - 5
  Hồ Mỹ Phương - 6
  Lại Thị Thanh Hương - 3
  Nguyễn Diệp Anh - 6
  Nguyễn Ging Hương - 6
  Nguyễn Thanh Hằng - 5
  Nguyễn Thu Thủy - 5
  Phạm Thị Hương - 6
  Trần Thị Thu Hiền - 4
  Đm Thu Trang - 6
  Đỗ Thị Thanh Hoa - 6

  Results
  13. Khiếu Thị Huyền Trang
  14. Trần L Hoi Thương
  15. Nguyễn Thị Tuyết Lan


  GOOD OLD DAYS  Longest running fan ntm

 14. #104
  Next Level Fierce LAVIVELOVER's Avatar
  Join Date
  Jun 2017
  Gender
  Male
  Location
  Buffalo Hood 716
  Posts
  11,701

  Achievements

  Bi Thị Hong Oanh - 5
  Bi Thị Thu Thy - 5
  Hồ Mỹ Phương - 6
  Lại Thị Thanh Hương - 3
  Nguyễn Diệp Anh - 6
  Nguyễn Ging Hương - 6
  Nguyễn Thanh Hằng - 5
  Nguyễn Thu Thủy - 5
  Phạm Thị Hương - 5
  Trần Thị Thu Hiền - 4
  Đm Thu Trang - 6
  Đỗ Thị Thanh Hoa - 6

  Results
  13. Khiếu Thị Huyền Trang
  14. Trần L Hoi Thương
  15. Nguyễn Thị Tuyết Lan

 15. #105
  RTVG Apprentice vm1000's Avatar
  Join Date
  Sep 2014
  Gender
  Male
  Location
  Brazil
  Posts
  443
  Bi Thị Hong Oanh - 5
  Bi Thị Thu Thy - 5
  Hồ Mỹ Phương - 6
  Lại Thị Thanh Hương - 2
  Nguyễn Diệp Anh - 6
  Nguyễn Ging Hương - 6
  Nguyễn Thanh Hằng - 5
  Nguyễn Thu Thủy - 5
  Phạm Thị Hương - 5
  Trần Thị Thu Hiền - 4
  Đm Thu Trang - 6
  Đỗ Thị Thanh Hoa - 6

  Results
  13. Khiếu Thị Huyền Trang
  14. Trần L Hoi Thương
  15. Nguyễn Thị Tuyết Lan 16. #106
  RTVG Idol kojihiro14's Avatar
  Join Date
  Mar 2010
  Gender
  Male
  Location
  New York
  Posts
  2,312
  Bi Thị Hong Oanh - 5
  Bi Thị Thu Thy - 5
  Hồ Mỹ Phương - 6
  Lại Thị Thanh Hương - 2
  Nguyễn Diệp Anh - 6
  Nguyễn Ging Hương - 6
  Nguyễn Thanh Hằng - 4
  Nguyễn Thu Thủy - 5
  Phạm Thị Hương - 5
  Trần Thị Thu Hiền - 4
  Đm Thu Trang - 6
  Đỗ Thị Thanh Hoa - 6

  Results
  13. Khiếu Thị Huyền Trang
  14. Trần L Hoi Thương
  15. Nguyễn Thị Tuyết Lan 17. #107
  RTVG Idol alienz011093's Avatar
  Join Date
  Feb 2016
  Gender
  Male
  Location
  Neptune
  Posts
  1,295
  Bi Thị Hong Oanh - 5
  Bi Thị Thu Thy - 5
  Hồ Mỹ Phương - 6
  Lại Thị Thanh Hương - 2
  Nguyễn Diệp Anh - 5
  Nguyễn Ging Hương - 6
  Nguyễn Thanh Hằng - 4
  Nguyễn Thu Thủy - 5
  Phạm Thị Hương - 5
  Trần Thị Thu Hiền - 4
  Đm Thu Trang - 6
  Đỗ Thị Thanh Hoa - 6

  Results
  13. Khiếu Thị Huyền Trang
  14. Trần L Hoi Thương
  15. Nguyễn Thị Tuyết Lan

 18. #108
  Next Level Fierce LAVIVELOVER's Avatar
  Join Date
  Jun 2017
  Gender
  Male
  Location
  Buffalo Hood 716
  Posts
  11,701

  Achievements

  Bi Thị Hong Oanh - 5
  Bi Thị Thu Thy - 5
  Hồ Mỹ Phương - 5
  Lại Thị Thanh Hương - 2
  Nguyễn Diệp Anh - 5
  Nguyễn Ging Hương - 6
  Nguyễn Thanh Hằng - 4
  Nguyễn Thu Thủy - 5
  Phạm Thị Hương - 5
  Trần Thị Thu Hiền - 4
  Đm Thu Trang - 6
  Đỗ Thị Thanh Hoa - 6

  Results
  13. Khiếu Thị Huyền Trang
  14. Trần L Hoi Thương
  15. Nguyễn Thị Tuyết Lan

Page 6 of 188 FirstFirst ... 456781656106 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •